Biurowiec w Gdańsku. ED Caltite zastosowano do wykonania płyty dennej i ścian zewnętrznych fundamentu (dostawka do palisady).

  • Zaznajomienie kontrahenta z wymogami systemu ED Caltite.
  • Analiza projektu pod kątem możliwości zastosowania.
  • Przeprowadzenie szkolenia w zespołach wykonawczych.
  • Wypracowanie receptury betonu.
  • Dostarczenie dodatku i materiałów uzupełniających.
  • Dozowanie i monitoring produkcji na węźle betoniarskim.
  • Doradztwo i monitoring na budowie; przygotowanie, betonowanie i pielęgnacja.