EVERDURE CALTITE SYSTEM – podstawowe informacje

Architekci, projektanci i wykonawcy stosują EDC nie tylko dlatego, że zapewnia wodoszczelność, ale również dlatego, że jest prosty w projektowaniu i stosowaniu, ma gwarantowane działanie. Ponadto bardzo podnosi efektywność budowy, dając oszczędności wykonawcy.

W dużym skrócie, EDC to hydrofobowy, integralny składnik mieszanki betonowej, blokujący przenikanie wody i wilgoci w strukturze betonu. Zmienia napięcie powierzchniowe, eliminuje ssanie kapilarne, jak również fizycznie blokuje kapilary.

Rezultatem jest niechłonny, wewnętrznie suchy żelbeton, odporny na korozję powodowaną przez karbonizację, działanie soli i kwasów.

EVERDURE CALTITE SYSTEM – zalety

  • ZAWSZE SKUTECZNY

ED Caltite to izolacja strukturalna, „wbudowana” w dany element. Ruchy konstrukcji i ewentualne zarysowania w żaden sposób nie mogą doprowadzić do zawilgocenia fundamentu. Wykonanie napraw staje się bardzo proste i ogranicza się tylko do wypełnienia rys. Nie występuje tu zjawisko dyslokacji przecieku.

Terminal śruty sojowej w Świnoujściu. ED Caltite zastosowano w płycie dennej i ścianach oporowych.

  • OBNIŻA KOSZTY BUDOWY – NIE STOSUJE SIĘ MEMBRAN LUB DRENAŻY

Znosi wiele wymagań i robót dodatkowych koniecznych przy stosowaniu izolacji nanoszonych.

  • NIEPOTRZEBNE DOZBRAJANIE
  • ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA ROZCIĄGANIE
  • NIE MA SPECJALNYCH WYMOGÓW CO DO WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH KRUSZYWA

Bulwary Drobnera we Wrocławiu. ED Caltite zastosowano w płycie dennej, ścianach oporowych i zbiorniku retencyjnym.

  • ŁATWOŚĆ INSTALACJI

Kiedy układany jest beton, jednocześnie układana jest izolacja, cały czas pod nadzorem naszego personelu technicznego.

Można łączyć go ze zwykłym betonem; układanie warstwowe / mokry na mokry/.

Hotel Hilton w Gdańsku. ED Caltite zastosowano w płycie dennej, monolityczno-warstwowej, szybie windowym i separatorze.

  • ŻADNEJ WILGOCI

Pełna ochrona pomieszczeń, nawet przy wysokim ciśnieniu hydrostatycznym (materiały wykończeniowe i wyposażenie). Nawet po wielu latach nie występują efekty wilgotnej piwnicy.

Dom Lekarza we Wrocławiu. ED Caltite zastosowano w płycie dennej

klubo-kawiarni, szybie windowym i podbiciu całego fundamentu.

  • BARDZO DŁUGA TRWAŁOŚĆ

Beton EDC bardzo istotnie podnosi odporność elementów żelbetowych na działanie środowisk agresywnych (chlorany, siarczany, kwasy, sole i inne środki stosowane do odladzania, woda morska, związki węgla).

EDC jest używany od ponad 55 lat, z jego użyciem zostało zrealizowane tysiące konstrukcji, wszędzie tam, gdzie pożądana jest maksymalna ochrona przed wilgocią i korozją.

Centrum handlowe w Hong Kongu. ED Caltite zastosowano do wykonania niecki basenu i stropodachu ze strefą zieloną.