O nas

Firma Rafbet jako jedyna w Polsce oferuje możliwość skorzystania z betonu szczelnego w technologii EVERDURE CALTITE SYSTEM firmy CEMENTAID LTD. Technologia ta pozwala uzyskać beton łączący w sobie zalety betonu BWW, PCC i betonu wodoszczelnego. Szczelność tego betonu znacznie przekracza stosowaną w Polsce skalę.

System jest prosty w stosowaniu i efektywny w działaniu; do tej pory używany jest z powodzeniem przez największe biura projektowe na świecie.
Może być przydatny dla każdego, kto zajmuje się problematyką zabezpieczania elementów żelbetowych przed wpływem wody lub po prostu niekorzystnych środowisk złożonych.
Beton hydrofobowy w EVERDURE CALTITE, to możliwość łatwego projektowania oraz bezpiecznej realizacji elementów o wysokich parametrach szczelności i podwyższonej odporności na korozję.

Nasze produkty

Everdure Caltite

Znosi potrzebę stosowania izolacji ciężkich. Realizacja obiektów mieszkaniowych, sportowych, przemysłowych, wojskowych i specjalnych.

Zastosowanie

  • głębokie fundamenty
  • płyty stropowe (dachowe)
  • parkingi samochodowe
  • tunele
  • zbiorniki
  • ogrody na dachach
  • baseny

HPI

Jest produktem przeznaczonym do zabezpieczania elementów żelbetowych z mniejszym obciążeniem.

Zastosowanie

  • Fundamenty
  • Mała architektura

 

 

 

Przykładowe realizacje

Informacje prawne i polityka prywatności

1. Portal jest prowadzony przez podmiot Franciszek Żakowski RAFBET (zwany dalej „Rafbet”) i wszystkie prawa do niego należące są zastrzeżone przez Rafbet.
2. Serwisu udostępnianie, informacje udostępniane i oprogramowanie udostępnione na tej stronie są dostarczone do Użytkownika „jak jest”, bez żadnych gwarancji lub reprezentacji wszelkiego rodzaju (wyraźnych lub dorozumianych) lub jakiejkolwiek odpowiedzialności w najszerszym zakresie dopuszczalnym w ramach przepisów z obowiązującym prawem. Z wyjątkiem przypadku działania umyślnego, Rafbet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z Serwisu zaistniały lub zaistnieją. W każdym razie, Rafbet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, wynikowe i specjalne, które zostały spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z tej strony.
3. Wszelkie informacje o produkcie lub inne informacje pośrednie ogłoszone przez UNESCO przekazywane są Państwu zgodnie z najlepszą wiedzą Rafbet. Wszystkie te informacje nie będą jednak, na ile jest to prawnie dopuszczalne, stwarzać żadnej gwarancji ani oświadczeń w jakiejkolwiek formie lub odpowiedzialności Rafbet i nie zwalniają użytkownika od prowadzenia własnych badań i prób.
4. O ile nie postanowiono inaczej na piśmie, warunki Rafbet co do powszechnej sprzedaży i dostępu od Rafbet nie mogą być zmienione przez Strony. Dotyczy to także treści strony, materiałów i każdych innych informacji w niej zawartych.
5. Bez ponoszenia odpowiedzialności, Rafbet może bez uprzedzenia zmieniać i / lub przerwać działanie wszystkich lub poszczególnych części Serwisu w dowolnym czasie, według własnego uznania, i nie ma żadnego zobowiązania do zaktualizowania strony.
6. Linki do stron trzecich („linki”) nie stanowią poparcia dla takich stron trzecich przez Rafbet i Rafbet nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron lub ich treści. Hiperlinkami do tych stron każdy użytkownik posługuje się na własne ryzyko.
7. Wszelkie skargi i spory związane z Serwisem lub jego stosowaniem są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.